Library

In this section you will find the presentations and other materials from the hands-on training sessions, as well as useful links and news from past training sessions. If you notice that something is missing, please contact us at amr_traning_farms_vets@aenor.com

Training material

Session’s Programme Az ülés programja
Part I Parti I
L1 – General introduction to the AMR impact. Focus on country’s AMU & AMR figures L1 – Általános bevezetés az AMR hatásával kapcsolatban. Fókuszban az országos AMU és AMR adatok
L2 – Introduction to overall EU regulatory framework supporting best practices to fight AMR L2 – Az AMR elleni küzdelem legjobb gyakorlatait támogató átfogó uniós keretszabályozás bemutatása
L3 – Important elements of the new EU VMP & MF regulations, and national related legislation and/or guidelines for veterinarians & farmers (I) L3 – Az új EU VMP és MF szabályozások, valamint a kapcsolódó nemzeti jogszabályok és/vagy iránymutatások az állatorvosok és gazdálkodók számára (I)
L4 – Important elements included in the new regulations, on VMP & MF and national related legislation and/or guidelines to be considered by veterinarians & farmers (II) L4 – Az állatgyógyászati készítményekkel és gyógyszeres takarmányokkal kapcsolatos új szabályozások,  valamint kapcsolódó nemzeti jogszabályok és/vagy iránymutatások, amelyeket az állatorvosok és gazdálkodók tekintetében figyelembe kell venni (II)
Part II 2.Rész
Group Exercises Csoportos gyakorlatok
Case Study 1 – Case studies for the Development of an Intelligent Decision Support System for the Complex Optimization of the Antibiotic Use in Pork Production 2.esettanulmány Esettanulmány: Intelligens döntéstámogató rendszer kifejlesztése antibiotikumok sertéságazatban történő felhasználásának komplex szemléletű optimalizálására
Case Stud y 2 – Reduction in antibiotic use in Spain 2.esettanulmány Az antibiotikumok használatának csökkentése Spanyolországban
3. esettanulmány Helyes telepi gyakorlat a baromfi iparban
Session’s Programme Programm tas-sessjoni
Part I Parti I
L1 – General introduction to the AMR impact. Focus on country’s AMU & AMR figures L1 – Introduzzjoni ġenerali għall-impatt tal-AMR. Fokus fuq iċ-ċifri tal-AMU u l-AMR tal-pajjiż
L2 – Introduction to overall EU regulatory framework supporting best practices to fight AMR L2 – Introduzzjoni għall-qafas regolatorju ġenerali tal-UE li jappoġġa l- tal-aħjar prattiki għall-ġlieda kontra l-AMR.
L3 – Important elements of the new EU VMP & MF regulations, and national related legislation and/or guidelines for veterinarians & farmers (I) L3 – Elementi importanti tar-regolamenti l-ġodda tal-UE dwar il-mediċini veterinarji, leġiżlazzjoni nazzjonali relatata u/jew linji gwida għall-veterinarji u l-bdiewa (I)
L4 – Important elements included in the new regulations, on VMP & MF and national related legislation and/or guidelines to be considered by veterinarians & farmers (II) L4 – Elementi importanti tar-regolamenti l-ġodda tal-UE VMP & MF, u leġiżlazzjoni nazzjonali relatata u/jew linji gwida għall-veterinarji u l-bdiewa(II)
Part II Part II
Group Exercises Eżerċizzji fi grupp
Case Study 1 – Enrofloxacin in Layers muscle Studju ta’ każ 1 – Enrofloksaċina fil-muskolu ta’ tiġieġ tal-bajd
Case Study 2 – DISARM Best practice guide Studju ta’ każ 2 – DISARM Akkomodazzjoni Ottimali għall-Bhejjem
Case Study 3 – Healthy Livestock – Biosecurity tool Studju ta’ każ 3 – Healthy Livestock – L-użu ta’ pjan tas-saħħa f’azjendi agrikoli tal-ħnieżer u tal-brojlers b’benessri għoli

Useful links

Best practices and case studies